Vođenje ljudi – Leadership & Coaching

2v

trajanje 3 + 3 dana 

Ako Vaši postupci potaknu druge da više sanjaju, više uče, više rade i više postignu u životu, onda ste vi leader. 
John Quincy Adams  

Radionica je  namijenjena:
visokom, višem i srednjem managementu; prodajnom, projektnom, HR managementu, odnosno svim voditeljima /managerima koji vode timove i svim onima koji žele spoznati i poboljšati svoje vodstvene vještine 

Koristi – nakon radionice bit ćete u mogućnosti:

 • na temelju analitičkih alata razumjeti trenutnu situaciju načina vođenja djelatnika u poduzeću i timu kojeg vodite
 • na temelju gornjih zaključaka moći ćete izraditi plan za potrebne promjene
 • naučit ćete prepoznavati primjenjivati različite stilove vođenja, ovisno o različitim razvojnim fazama u kojima se nalaze djelatnici koje vodite
 • realizirati i unaprijediti rezultate putem sustavnog i permanentnog pristupa djelatnicima, primjenjujući odgovarajuće stilove vođenja
 • provoditi coaching u tipičnim radnim situacijama
 • prepoznati procese i standarde koji utječu na rezultat coachinga
 • upotrebljavati coaching tijekom razvoja kompetencija
 • razviti coaching koji za cilj ima ostvarenje ciljeva i rezultata poduzeća, a baziran na individualnim osobnostima, motivaciji i mogućnostima djelatnika 

Trajanje radionice: 3 + 3 dana

Cilj radionice:

 • upoznati se s metodom i praktičnim alatima kojima se analizira i razvija vlastiti “leadership” stil kao osobna vještina
 • vježbati na primjerima iz prakse koji jasno oslikavaju svakodnevne situacije u kojima se nalazi manager
 • izraditi analizu vlastitog stila vođenja, te akcijski plan za razvoj onih područja rukovođenja koja bi trebalo unaprijediti
 • upoznati se s metodom i praktičnim alatima coachinga
 • vježbati na praktičnim primjerima iz prakse, koji će omogućiti sagledavanje koristi takvog pristupa u razvoju djelatnika
 • temeljem vlastite situacije u poduzeću osmisliti sadržaj i ciljeve coachinga

Glavne teme radionice:

 • promjene u poslovnom okruženju
 • elementi leadershipa
 • kako postati bolji i učinkovitiji voditelj
 • potreba za vodstvom u različitim situacijama i zadacima
 • stilovi vodstva
 • uloge vođe pri korištenju različitih stilova vodstva
 • ključni razlozi za provođenje coachinga
 • kako savladati otpore u provođenju
 • strukturirano vođenje coachinga
 • metode coachinga
 • primjena coachinga – praktične vježbe
 • akcijski plan svakog polaznika

Mercuri Vodstvene Vjestine Leadership Coaching

Povezani tečajevi

Vođenje ljudi – Leadership & Coaching

Saznajte više