Soft skills

informacije o radionicama "mekih vještina"

DISC komunikacijska radionica

Read more

Upravljanje vremenom

Read more

Upravljanje konfliktima

Read more

Poslovni bonton

Read more

Train the trainers

Read more