Soft skills

informacije o radionicama "mekih vještina"

DISC komunikacijska radionica

Više

Upravljanje vremenom

Više

Upravljanje konfliktima

Više

Poslovni bonton

Više

Train the trainers

Više