Šest bojnih polja

16.04.2018.

vrijednost programa – 200.- €

trajanje 1 dan

Kome je radionica namjenjena

(trajanje radionice – 1 dan)

Radionica je namijenjena svim članovima prodajnih timova, projektnim menadžerima i svim zaposlenicima koji u prodaju svojih proizvoda i usluga trebaju izvoditi u visoko kompetetivnom okruženju.

Cilj radionice

Razvijanje učinkovite prodajne argumentacije koja je usmjerena prema pravilnom “pozicioniranju” proizvoda ili usluge. Radionica osposobljava za izgradnju pravilnog prodajnog stava i prodajanog ponašanja omogućuavajući članovima prodajnog tima da utječu na kupčevo razmišljanje i percepciju vlastitih proizvoda ili usluga u odnosu na konkturenciju.

Specifičnost radionice

U radu tijekom radionice učesnici se usmjeravaju na jednu ciljnu skupinu, na jedan proizvod i na jednog konkturenta. Na taj način rade usporedbu svojih proizvoda ili usluga s konkrentskim te razvijaju potrebnu argumentaciju. Konačni rezultat radionice je plan za primjenu stvorenih argumenata te načina kako učinkovitije voditi prodajnih razgovor i uvjeriti sugovornika.

Koristi – nakon radionice bit ćete u mogućnosti:

  • prepoznati prednosti vlastitih proizvoda ili usluga u odnosu na konkurenciju
  • procijeniti slabosti vlastite ponude u odnosu na konkurenciju te oblikovati način umanjenja slabosti
  • razviti učinkovitu argumentaciju za uvjeravanje sugovornika i stvoriti pozitivan stav za utjecaj na sugovornika
Šest bojnih polja

File

Mercuri Six Battlefields 6 Bojnih Polja 16 04

Povezani tečajevi

6 Battlefields – prodaja u konkurentskom okruženju

Saznajte više