menadžeri i voditelji

prijedlog tema za razvoj kompetencija

vođenje ljudi i timova

izrada razvojnih planova

praćenje rada na terenu

vođenje zahtjevnih članova tima

priprema i vođenje godišnjih razgovora

ocjenjivanje zaposlenika

izbor novih zaposlenika – razgovori za posao

upravljanje prodajnim aktivnostima