DISC komunikacijsko-prodajni model

19.-20.03.2018.

vrijednost programa – 550.- €

trajanje 2 dana

Pragmatična prilagodba – ključ uspješnije komunikacije

(trajanje radionice – 2 dana)

Uspješan komunikator zna prilagoditi pristup pojedinom sugovorniku i vjeruje da može prodati skoro svakome, ali …uvijek na drugačiji način.

DISC model u prodaji omogućuje spoznaju o različitim sklonostima u ponašanju ljudi pa time i kupaca. Iz toga proizlaze jasni naputci za različite pristupe i strategije kako komunicirati/ prodavati, razvijati odnose, pregovarati … s određenim tipovima ljudi.

DISC model osobnosti na jednostavan i razumljiv način objašnjava kompleksnost ljudskog ponašanja i osobnosti.

DISC1

Svaki od 4 osnovna tipa osobnosti – Dominant(dominantan), Influencing(utjecajan), Steady(siguran, stabilan), Cautious (oprezan) – ima svoje jasne specifičnosti u ponašanju i odlučivanju koje dobar komunikator a pogotovo prodajni menadžer mora znati.

Kako komunicirati s  »crvenim«?

On je dominantan, ima izražen ego, uvijek želi pobijediti i imati zadnju riječ, rijetko prihvaća savjete i teži promjenama…?

Kako komunicirati s»žutim«?

On se brzo oduševi ali i ‘ohladi’, važni su mu kontakti s utjecajnim ljudima,  stalno priča, uvijek želi nešto novo i drugačije, preoptimističan, zna obećati ali …?

Kako komunicirati sa »zelenim«?

Povučena i rezervirana osoba pa ne znaš točno što misli o ponudi, ne želi brze i nagle promjene, treba mu puno vremena da se „otvori“, teško i sporo donosi odluke …?

Kako komunicirati s »plavim«?

On uvijek traži još više podataka i činjenica, mora mu biti sve jasno prije što odluči za kupnju, postavlja puno pitanja, traži garanciju …?

DISC – pragmatična prilagodba ponašanja  je nužna stvar

Ako želimo povećati uspješnost u prodaji onda moramo primjenjivati vještinu pragmatične prilagodbe. To znači sljedeće: upoznati sebe i svoje „boje“ kao komunikatora, upoznati „boje“ svojih sugovornika i razviti novu „paletu“ svojih ponašanja kako bi u komunikaciji i prodaji bio uspješniji.

Primjer iz prakse

Zamislite da Vam na poslovni sastanak dolaze strani poslovni partneri. Kako ćete razgovarati s njima? Ukoliko želimo dogovoriti posao, koristit ćete jezik koji razumiju i jedni i drugi – najvjerojatnije njemački ili engleski. Pragmatično ćete se prilagoditi!

A kako je u prodaji? Jezik u ovom slučaju nije problem  – potrebno je napraviti prilagodbu prema osobnosti sugovornika – njegovoj motivaciji, strahovima, željama, načinu na koji želi kupiti…

Upoznajte DISC „paletu boja“ i njihovu snagu u svakodnevnoj komunikaciji i prodaji.

DISC komunikacijsko-prodajni model

File

Mercuri International DISC Komunikacijsk Prodajni Model 19-20 03

Povezani tečajevi

DISC komunikacijsko – prodajni model

Saznajte više