Vještina pregovaranja

Za uspješno sklapanje poslova potrebno je više od učinkovite prodaje. Kako bi vaša tvrtka bila profitabilna, vaš prodajni tim mora biti u mogućnosti upravljati vašim maržama i ostvariti povoljne uvjete kako za vas tako i za vaše klijente. Kroz pregovaračke radionice istražite i preuzmite Mercuri International pristup vještini pregovaranja.

Pregovaranje sa vukovima: vještina pregovaranja svjetske klase

Konzultanti Mercuri International-a imaju dokazane rezultate kod pomoći našim klijentima u osiguravanju i ostvarivanju boljih marži i komercijalnih uvjeta. Mnogi ljudi vide razvoj vještina pregovaranja samo kao nadopunu treningu prodaje, ali naravno potrebne su specifične kompetencije za učinkovito pregovaranje:

  • Detaljno razumijevanje ponude
  • Uvid u psihologiju kupca
  • Izvrsna vještina slušanja
  • Razumijevanje razlika između onoga što je rečeno i onoga što se mislilo
  • Taktičko promišljanje
  • Važnost kompromisa
  • Spoznati kada odstupiti

Naši konzultanti unose toliko strasti i praktičnog know-how u izazov razvoja vještina pregovaranja kao što to rade sa našim Powerful Sales Performance metodama, tako da možete biti sigurni kako će vaš pregovarački proces biti robustan jednako kao i vaš prodajni proces.

Vaš tim, uz pomoć naših konzultanata, ne mora završiti u vučjoj jazbini, ali će osvojiti više ponuda, sa boljim uvjetima, koristeći Mercuri International trening vještina pregovaranja.