Prodaja u 3. tisućljeću

  1. dio – 11.-12.5.2020.g. ; 2. dio 1.-2.6.2020.g.

vrijednost programa – 950.- €

trajanje 2+2 dana

Način na koji danas kupci kupuju se, unatrag 10 godina, drastično promijenio.

Zahvaljujući digitalizaciji kupci su informiraniji te sve više i više autonomni u procesu donošenja odluka. Takvi procesi imaju značajan utjecaj na rad u prodaji i rad prodajnih predstavnika.

Tri su glavna trenda koja se mogu uočiti:

1: I najbolji prodavač je beskoristan ukoliko nije prisutan na “putu” kojim kupac donosi odluku o kupnji. 

2: Kako ne postoji jedan način kupnje, tako i ne postoji jedan način za prodaju; jedan prodajni model nije više primjenjiv.

3: Prodajne vještine kojie su se koristile do jučer nisu više akutalne.  

To s druge strane ne znači da prodajne vještine treba zanemariti već da se prodajni predstavnici trebaju prilagoditi i razvijati nove vještine kako bi bili i dalje uspješni.

U dinamičnom svijetu poslovnih promjena, Mercuri International je izgradio 32 nove vještine koje su potrebne za današnji rad u prodaji, te pored toga odredio 20  ključnih elemenata kojima mora ovladati svaki prodajni predstavnik kako bi bio uspješan u svom prodajnom radu.

Dva su pitanja koja se ovdje postavljaju pred svakog menadžera i pred svakog prodajnog predstavnika su. Ona su sljedeća:

Kako je Vaš tim pripremljen za rad s kupcima u 3. tisućljeću?
Jesu li ovladali novih vještinama koje su ključne za današnji rad u prodaji i s kupcima? 

Prodaja u 3. tisućljeću

File

Mercuri prodaja u 3. tisućljeću

Povezani tečajevi