Poslovno pregovaranje

01.-03.10.2018.

vrijednost programa – 700.- €

trajanje 3 dana

Radionica je  namijenjena:
managerima / direktorima, voditeljima prodaja i voditeljima timova, prodajnim predstavnicima i djelatnicima u nabavi; odnosno program je namijenjen svim djelatnicima u poduzeću koji u kontaktima sa svojim kupcima / partnerima sudjeluju u procesu pregovaranja.

Koristi – nakon radionice bit ćete u mogućnosti:

 • jasno razumjeti proces poslovnog pregovaranja i uvjeta za postizanjeprihvatljivog sporazuma za obje strane
 • samostalno izvoditi ključne pregovaračke procese; od pripreme pregovaranja ukojima se postavlja cilj i određuje strategija pregovaranja, preko taktika, pa sve dozaključka pregovaračkog proces
 • prepoznati i pripremiti “pravi odgovor” na različite pregovaračke taktikeupoznati svoj pregovarački “profil”, te poboljšati svoju pregovaračku komunikaciju
 • izraditi akcijski plan za bolja buduća pregovaranja

Trajanje radionice: 3 dana

Cilj radionice:
je obraditi sva događanja u kojima je na putu do uspjeha potrebno koristiti posebna pregovaračka znanja i vještine; osnovna pretpostavka programa je da se uspjeh može postići aktivnim sudjelovanjem obiju pregovaračkih strana što omogućuje kratkoročan i dugoročan uspeh.

Glavne teme radionice:

 • uvod i ciljevi radionice
 • što je pregovaranje
 • proces pregovaranja
 • pripreme za pregovore
 • strategije u pregovaranju
 • stvari na koje treba misliti u pregovaranju
 • osobni akcijski plan
Poslovno pregovaranje

Mercuri Poslovno Pregovaranje 01-03 10

Povezani tečajevi

Poslovno pregovaranje

Saznajte više