Opportunity to order – Od prilike do realizacije

15.-16.10.2018.

vrijednost programa – 550.- €

trajanje 2 dana

POSLOVNA SIMULACIJA

Cilj radionice – kome je namjenjena

Radionica je namjenjena project managerima, voditeljima ključnih kupaca, “lovcima” poslovnih mogućnosti, tender managerima, kao i drugim članovima tima koji imaju zadatak realizirati kompleksnija rješenja / proizvode u financijski velikim ili srednjim projektima. 

Kroz radionicu se dobivaju alati i vještine za bolju stratešku analizu i preciznije definiranje taktičke situacije sa ciljem poboljšavanja pretvornih faktora kod većih projekata koji se javljaju kod postojećih ili novih potencijalnih kupaca

Složeno rješenje u značajnom projektu

To je projekt u kojem klijent ima potrebu i traži rješenje koje izlazi iz okvira standardnih ponuda.

Rješenje koje traži je složeno i mora biti prilagođeno kroz u potpunosti novi oblik ili značajnu prilagodbu standardnog proizvoda, tj. njihove kombinacije. Oblikovanje takvog rješenja traži ulaganje većih financijskih iznosa i dužeg vremena.

Proces pronalaska rješenja traje od nekoliko tjedana do nekoliko godina, sa dužim vremenskim odmakom između upita i prezentacije rješenja. U proces je uključen velik broj kontakata na različitim razinama, pri čemu projekt vodi nekoliko oosoba s obje strane.

Koristi – nakon radionice bit ćete u mogućnosti:

  • povećati vjerojatnost dobivanja kompleksnijih projekata
  • objektivno procjenjivati šanse i isplativost dobijanja  projekata
  • ostvariti mjerljiv rezultat i brz povrat investicije
  • sustavno planirati prodajne mogućnosti
  • kvalitetnije upravljati projektnim mogućnostima
  • poboljšati prodajni rezultat kroz povećanu prodaju  i veću profitabilnost

Trajanje radionice: 2 dana

Sadržaj radionice

Radionica je bazirana na stvarnom slučaju, a ima za cilj izradu dokumenta pod nazivom Opportunity plan, tj Plana ostvarivanja mogućnosti. Sadržajem su  pokriveni slijedeći koraci u procesu rada;1. Kako vrednovati mogućnost Prikupljanje osnovnih informacija Vrednovanje informacija Procjena realnosti dobijanja projekta Odluka za ili protiv nastavka   2. Kako odrediti najbolje rješenje Utvrđivanje kriterija kupnje i prodajne situacije Odabir adekvatne strategije – razlikovanje od konkurencije, zadovoljstvo kupca, VIP tretman Uspješnost rješenja   3. Kako procijeniti ključne osobe Pojašnjenje pozicija, uloga, snaga i stavova Izrada matrice osoba u procesu odlučivanja Tko odlučuje, o čemu, i kada   4. Kako prezentirati rješenje Struktura prezentacije Vrednovanje prodajnog dijela – sa aspekta kupca. Usmjeravanje odluke i dobijanje projekta    

File

Mercuri Poslovna Simulacija Od Prilike Do Realizacije 15-16 10pptx

Povezani tečajevi

Poslovna simulacija – Od prilike do realizacije

Saznajte više