Slušatelji samo slušaju ili aktivno sudjeluju? Provjerite Mercuri hibridne programe

Pregled hibridnih programa

ili možda sadržaj oblikovan prema vašim potrebama?

Razlika između Mercuri virtualnih radionica i webinara

Za početak ćemo reći da su webinari sjajni. Kada je riječ o neposrednom, intuitivnom načinu prenošenja složenih informacija, teško je pobijediti tu kombinaciju zvuka i slike. Brojna su istraživanja pokazala da mozak različito obrađuje informacije ovisno o tome ima li slušatelj pristranost vizualnim ili slušnim podražajima – webinar je učinkovit način da obuhvati oba kanala, što dovodi do potencijalno boljeg prijenosa i većeg zadržavanja informacija.

Ipak, webinari imaju jedan glavni problem. Smjer prometa je (osim specifičnih Q&A sesija) jednosmjeran, smanjuje mogućnost smislene interakcije. Kad je riječ o radionici, često ‘učimo radeći’. Što smo više uključeni u proces – što je više interakcija dijalog, a ne monolog – to ćemo bolje moći izgraditi praktične vještine. Tu na scenu stupa virtualna radionica.

Pa koja je onda razlika?

U osnovi su webinari dizajnirani za komuniciranje informacija, dok je virtualna radionica osmišljena kako bi olakšala učenje. Evo glavnih razlika:

Webinari su sjajni za …

  • dijeljenje informacija o novoj inicijativi, ažuriranja proizvoda/ rješenja ili najava novih izdanja proizvoda
  • situacije u kojima će publika slušati/ primati određene činjenice/ sadržaje
  • dosega široke baze slušatelja

Virtualna radionica je odlična za …

  • poučavanje i osposobljavanje – tamo gdje treba preuzeti novu ili dopunjenu vještinu
  • ne samo ‘objašnjavanje’ sadržaja, već i za pružanje polaznicima prilike za razmišljanje o temi, praksi i postavljanje pitanja
  • situacije koje zahtijevaju aktivan “dinamičan” angažman – razmjenu ideja.